U bent hier

Prestige du livre en Principauté de Liège du IX au XVIII siècle (afgelast)

Plaats: 
Liége - Hotel de Bocholtz place saint Michel 80
Datum: 
4 november - 13 december 2008

www.bibliophiles-liegeois.be
De Luikse bibliofiele vereniging richt een grote tentoonstelling in die een duidelijk overzicht geeft van boekenproductie in het oude Land van Luik, van de Middeleeuwen tot de moderne tijden.

De tentoonstellingen zal zich over vier themas buigen, dat elk een bijzondere vizie zal oproepen: denken-reglen-dromen-de wereld opbouwen.
Rondleiding met gids verplicht.

Bij de tentoonstelling hoort ook een prestigieus boek van meer dan 400 pagina's opgeluisterd door meer dan 200 gekleurde illustraties in gebonden linnen.
Dit boek zal het belang van de cultuur in het Prinsdom Luik de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd opnieuw in zij context plaatsen, meer bepaald wat betreft de culturele evolutie van het boek.
Voor de eerste maal zal, in de reeks van vierentwintig hoofdstukken, een stand van zaken gegeven worden over de meest emblematische aspecten van het handgeschreven of gedrukte boek in Luik: liturgische boeken, beroepenboeken, muziekboeken, encyclopedieën, vervalste boeken,Vlaamse of Waalse literatuurboeken. Ook de gelenheids-ofeendagswerken die van bij het ontstaan van de boekdrukkunst zeer wijdverbreid waren, zullen niet verwaarloosd worden.
Andere belangrijke hoofstukken zullengewijd zijn aan de gravure in het boek, aan de boekbindsateliers en aan de religieuze bibliotheken of de bibliotheken zonder kerkelijke binding.
Tenslotte zal elk van deze hondervijftig tentoongestelde geschriftenvergzezeld zijn van een verklarende toelichting die toevertrouwd wordt aa de beste specialist in die bepaalde discipline.

Deze activiteit zal in oktober gepland worden in samenwerking met Armand Danze.

TENTOONSTELLING AFGELAST DOOR DE LUIKSE VERENIGING.