ARA Belgica

Logo ARA Belgica

ARA (Amis de la Reliure d'Art) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1982 in Frankrijk door Marcel Garrigou, bibliofiel, en enkele vrienden.
Deze vereniging, werkzaam in Europa, Azië en Amerika heeft als voornaamste doelstelling de hedendaagse boekbindkunst bij het grote publiek kenbaar te maken.
De vereniging betracht zowel de oude als de nieuwe boekbanden in alle landen in het daglicht te stellen.
Ze organiseert verschillende evenementen, tentoonstellingen en workshops om de werken van kunstenaars door een zo breed mogelijk publiek te laten ontdekken of te laten ervaren.
Het FIRA of ‘Internationaal Forum voor de Kunstboekband’ is een internationaal driedaags congres dat reeds plaats vond in Monaco (1988), Bazel (1990), Toulouse (1992) , Luxemburg (1994), Montreal (1996), Venetië (1999), Athene (2002), Brugge (2011) en Nîmes (2014).

In geen enkel opzicht wedijvert ze met nationale verenigingen. Integendeel, ze helpt, verwerkt initiatieven en zoekt samenwerking op internationaal vlak. Ze richt nationale en regionale afdelingen op en benoemt afgevaardigden in verschillende landen. Ze is toegankelijk voor professionele kunstenaars, bibliofielen, boekhandelaars, boekbindersscholen, niet-professionele boekbinders, conservatoren. Kortom, iedereen die de boekbandkunst liefheeft, zelfs zonder speciale vaardigheden.

ARA hoopt op uw aansluiting.