SYNTRA WEST - CORES - BRUGGE

SYNTRA WEST - CORES - BRUGGE
Phone
Email
info@syntrawest.be
Address
Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

CORES, het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief, het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge, Openbare Bibliotheek ‘De Biekorf’ Brugge, en Syntra West waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.

Syntra West biedt 3 toegepaste ondernemersopleidingen binnen een driejarig modulair aanbod:

- Restauratievakman van boeken & archief : documenten, boeken, perkament, zegels
- Handboekbinder
- Restauratievakman van papier

Deze opleidingstrajecten bestaan elk uit een pakket praktijkgerichte modules waarbij de cursist de benodigde vakcompetenties verwerft.

CORES, Centre de Compétence pour la Conservation et la Restauration du Livre et des Archives est une initiative conjointe des Archives du Royaume, des Archives de la ville de Bruges, des Archives du diocèse et du Séminaire de Bruges, des archives du CPAS, de l’office du Patrimoine Culturel de Bruges, de la bibliothèque publique ‘De biekorf’ de Bruges et Syntra West avec pour but de centraliser les activités autour de la conservation et de la restauration, la recherche, la formation et les services, y compris l’expertise de ces partenaires, en faveur du patrimoine culturel.

Syntra West offre en trois année (système modulaire) une formation pour entrepreneurs et indépendants autour du livre, des archives et du papier:

- Artisan restaurateur du livre et des archives : documents, livres, parchemins, sceaux
- Relieur
- Artisan restaurateur du papier

Ces formations consistent en un ensemble de modules axés sur la pratique qui permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires.