4ème Prix de Reliure 2019 « Plein Papier » Papier dominoté, Papier marbré Lunel (France)

musée Médard Lunel
Datum
16 mei-21 september 2019
Plaats
154 avenue du Languedoc 34400 lunel Tél. : 04 67 71 25 46 /06 67 07 92 38

Les amis du musée et du fonds Médard

e.mail : mcy.rosello@wanadoo.fr
lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr
SITE : amisdumuseeetfondsmedard.com

4ème Prix de Reliure 2019

Domino papier, gemarmerd papier

Artikel 1

De “prix de reliure 2019 de l’association des Amis du Musée et du Fonds Médard” richt zich tot alle boekbinders - amateur of professioneel - gevestigd in Frankrijk of in het buitenland.

Artikel 2

Elke deelnemer vervaardigt zijn boekband naar eigen keuze, zonder enige beperking, in het kader van dit regelment.

De originaliteit van het werk en de overeenstemming met de tekst zullen de voornaamste selectiecriteria zijn voor de jury.

De boekbinden mag meerdere werken insturen.

Artikel 3

De boekbinders moeten het papier (domino, gemarmerd of met relief enz.. ) gebruiken voor de vervaardiging van hun boekband. Het thema kan inspelen door de keuze van een werk met betrekking tot van domino- of marmer papier of van hun technieken, via een meer traditioneel werk met leder, hout of andere materialen.

Artikel 4

De jury (waarvan de samenstelling bekendgemaakt zal worden bij de resultaten) zal professionelen uit de boeken- en bibliofiel sferen samenbrengen.

Zijn beslissingen zijn zonder beroep.

Artikel 5

1ste Prijs : 1000 €

2e Prijs : 500 €

3e Prijs : 250 €

Artikel 6

Inschrijvingsrechten :30 €.

Catalogus : verkoopprijs 20 €

Na ontvangst van de inschrijving zal de deelnemer alle informatie ontvangen i.v.m. verzending van de of de boekbanden.

Alleen de verzendingskosten zijn ten laste van de deelnemer.

De vereniging staat in voor het terugsturen van het werk na de tentoonstelling.

Artikel 7

Voor de deelnemers die in Frankrijk verblijven : betaling via bank cheque op naam van de vereniging, zie hieronder

Voor de deelnemers die in of buiten een land van de Europese Unie verblijven : betaling via overschrijving op naam van de vereniging, zie hieronder.

Amis du Musée et du Fonds Médard

Compte N° 13506 0001095163905000 63

Domiciliation Crédit Agricole LUNEL Boulevard VICTOR HUGO 34400 LUNEL

N° de compte International (IBAN) : FR76 1350 6000 1095 1639 0500 063

Code BIC / AGRIFRPP835

Artikel 8

De werken dienen tussen 15 januari 2019 en 15 maart 2019 geleverd te worden per adres van de voorzitster van de vereniging.

Artikel 9

Vanaf maandag 24 juni zullen bepaalde boeken, geselecteerd door de jury en de directie van het Musée Médard - mits akkoord van de betrokken boekbinders - tentoongesteld worden in “Feuilles et Merveilles, l’univers des papiers décorés”. Deze tentoonstelling zal tot en met 21 september plaatsnemen.

Artikel 10

Bekendmaking van de resultaten op donderdag 16 mei 2019 om 18 uur, naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling. De inzendingen worden tentoongesteld van 17 mei tot en met zondag 23 juni 2019, in de zaal Feuillade, Boulevard Lafayette te Lunel.

Contacts :

Présidente : Marie Claude ROSELLO tel (0033)4 67 71 25 46 /(0033)667 09 92 38

154 avenue du Languedoc 34400 Lunel France

e-mail : mcy.rosello@wanadoo.fr -

154 avenue du Languedoc 34400 lunel

Tél. : 04 67 71 25 46 /06 67 07 92 38

e.mail : mcy.rosello@wanadoo.fr

lesamisdumuseeetdufondsmedard@orange.fr

SITE : amisdumuseeetfondsmedard.com