HYMNE à la RELIURE (ou les mémoires d'un relieur) par August Külche

HYMNE à la RELIURE (ou les mémoires d'un relieur) par August Külche

Hymne à la reliure (ou les mémoires d’un relieur)- Hymne aan de boekbandkunst (herinneringen uit een boekbinders leven)

August Kulche is niet alleen de oudste Belgische boekbinder maar ook diegene die steeds zijn grote en constante passie voor de boekband promootte. Zo was hij organisator van congressen, van studie werken ; communiceerde hij met collega’s en schreef hij artikelen in tijdschriften. Als bedreven vakman heeft hij de boekbandkunst van zijn tijd door internationale ontmoetingen, door vriendschappelijke banden en door zijn engagement intensief beleefd.

Hij kreeg zijn eerste opleiding van Jules-Karel van West, professor aan “Ter Kameren” in de jaren veertig. Hij voltooide zijn kennis als vergulder aan de “École Estienne” in Parijs voor dat hij zich in Brussel als boekbinder vestigde. Zijn parcours dat klassiek begon evolueerde langzamerhand tot een grote creatieve vrijheid.

De “Hymne aan de boekbandkunst”, nu in 100 genumnerde exemplaren verschenen, is een boek van 250 pagina’s met 146 kleurenfoto’s op A4 formaat gedrukt. De schrijver vertelt over zijn boekbindersleven, zijn contakten met zijn collega’s, zijn ideeën en ten slotte over de filosofie die zijn inspanningen om van de boekbandkunst een total vrije kunst te maken rechtvaardingen.

De prijs van het boek bedraagt 35 € + verzendkosten (voor België 9,40 € ; voor Europa 19 €). De bestellingen kunnen via Internet bij Thijl Kulche (thylkulche@telenet.be) of bij de schrijver gedaan worden (Gust Kulche, Maria-Louisa Square 57, 1000 Brussel). Het boek is ook in de Bibliotheca Wittockiana te bekomen.
G. Külche