HET NEO-KLASSIEKE DECOR IN DE FRANSE BOEKBAND EN TIJDE VAN HET CONSULAAT, DIRECTOIRE EN EMPIRE

LE DÉCOR NÉO-CLASSIQUE DES RELIURES FRANÇAISES AU TEMPS DU DIRECTOIRE, DU CONSULAT ET DE L’EMPIRE
Datum
17.06.2015 > 20.09.2015
Plaats
Bibliotheca Wittockiana

De tentoonstelling tijdens de zomer 2015 brengt ongeveer tweehonderd boekbanden samen uit een vijftigtal verschillende ateliers. Zij biedt een panorama van de verschillende decors in Frankrijk tussen 1790 en 1820. Het was een periode van grote vernieuwing op gebied van techniek en versiering.
Na een periode van politieke strubbelingen hervindt Frankrijk zijn stabiliteit gedurende het Directoire, geconsolideerd onder Consulaat en Empire. Er ontstaat een actieve bibliofilie met een nieuwe generatie boekbinders.
Een groot antal nieuwe verzamelaars steken de kop op : de machthebbers zelf met Napoleon op kop, maar ook leden van de aristocratie, erudieten en letterkundigen. Dit cliënteel bezocht reeds de ateliers van binders onder het Ancien Régime en ook van jongere binders zoals de broers Bozerian, Bradel de oude, Courteval, Doll, Lefebvre, Motet, Simier en Thouvenin.
De bandversiering is een weerspiegeling van de Empire-stijl, gepropageerd door de architecten Fontaine en Percier. De roulette is baas op de platten van de banden; motieven geïnspireerd op architecturale elementen wisselen mekaar af met erg gestiliseerde of naturlijk weergegeven flora of zelfs uit de oudheid. De inkaderingen bestaan uit kleine al dan niet met bladgoud gedreven versieringen waarvan de hoeken binnenin een waaiervorm meekrijgen. De platten kunnen volledig versierd zijn met een traliewerk, met rimpellijnen, met uitgespaarde motieven of bedekt met een beschermvernis voor de onderliggende vesieringen. De ruggen zijn versierd met een reeks van zich steeds herhalende stempels op een achtergrond van puntlijnen.

PUBLICATIE

Deze tentoonstelling zal begeleid worden door een wetenschappelijk werk bestaande uit een woordenboek van ongeveer 550 boekbinders die in Frankrijk bedrijvig waren tussen 1790 en 1820. Het boekwerk wordt verlucht met een zestigtal afbeeldingen uit de collecties van de Bibliotheca Wittockiana.

PAUL CULOT
Le décor néo-classique des reliures françaises
au temps du Directoire, du Consulat et de l’Empire.
Dictionnaire des relieurs ayant exercé en France, c. 1790 - c. 1820,
Bibliotheca Wittockiana, Brussel, 2015.

Dit werk van 264 bladzijden, formaat in-8° (24 x 16,5) bevat :
• Een historische inleiding met een beknopte beschrijving van de decoratieve elementen uit de desbetreffende periode, alsook de naam van enkele grote bibliofielen uit die tijd.
• Een biografisch woordenboek van ongeveer 550 geciteerde boekbinders (178 ateliers werden gelocaliseerd in Parijs,146 in de provincie, 33 blijven te localiseren). Voor ieder van hen werd in de mate van het mogelijke, dankzij archiefbronnen, een informatieve nota meegegeven omtrent datum van geboorte en overlijden, werkzame periode, veelvuldige voorbeelden van banden die de stijl van elk atelier in detail beschrijven, enz.
• Een tabel met boekbindateliers geordend volgens plaats, met uitzondering van Parijs.
• Een lijst met de 75 meest geconsulteerde referentieweken (bibliografische oriëntatie).
• De fotografische weergave op volle bladzijde van 62 banden (één in kleur voor de omslag).
Prijs TTC : 25,00 € + eventueel verzend- en inpakkosten (België : 6,00 €, CEE : 13,50 €)
De auteur, Paul Culot, is licenciaat in de kunstgeschiedenis en in de archeologie (UCLouvain), oud-bibliothecaris in het Koninkljk Museum van Mariemont, ere-wetenschappelijk medewerker van de Koninklijke Bibliotheek van België, auteur van verschillende werken over de geschiedenis van de boekband en lid van het wetenschappelijk comité van de Bibliotheca Wittockiana sinds het begin. Hij spendeerde meer dan twintig jaar om de catalogussen uit te vlooien van boekhandels en openbare verkopen om er de beschrijvingen in terug te vinden van een duizendtal geciteerde banden en de nota's uit dit werk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
BIBLIOTHECA WITTOCKIANA – MUSEUM VAN DE BOEKBAND EN DE BOEKKUNST
Bemelstraat 23 - 1150 Brussel
02 770 53 33 www.wittockiana.org info@wittockiana.org
Mail Pers: contact@wittockiana.org
Open van dinsdag tot en met zondag van 10u tot 17u (behalve feestdagen)
Vol tarief : 5€
Senioren, studenten, werkzoekenden en groepen: 3€
Gratis inkom elke eerste zondag van de maand.
Bereikbaarheid : Metro lijn 1, halte ‘Montgomery’ / Tram 39 of 44, halte ‘Julius Cesar’ of ‘Groene Hond’
Bus