DIRES EROTIQUES - ARA CANADA - Quebec

DIRES EROTIQUES  - ARA CANADA - Quebec
Location
Bibliothèque Charles-Henri Blais ,1445 av Maguire , Quebec

Exposition organized by "les amis de la reliure d'art Canada"